Žēlīgs ir Tas Kungs un taisns, žēlsirdīgs ir mūsu Dievs!
(Ps 116:5)

     Mūsu cilvēcīgā pieredze ir tāda, ka ikdienā piedzīvojam ne tikai priecīgus, bet arī sāpīgus un skumjus brīžus. 
    Ir mirusi AILELB zēnu patversmes ilggadējā darbiniece Nirmala Džozefīna (20.02.1964. - 18.02.2014.), kura šajā kalpošanā bija 27 gadus. Saskaņā ar Tamilu kristīgām tradīcijām, 19.februārī no viņas bēru dievkalpojumā atvadījās ģimene, misijas darbinieki un vietējie iedzīvotāji. Pēc tam viņas miesa tika guldīta misijas centra zemē, blakus pirms 21.gadiem 6 mēnešu vecumā mirušā un apglabātā dēla Jenoka kapa vietai.
   Viņas vīrs, evaņģēlists Pēteris, turpina vadīt šo zēnu patversmi. Šobrīd viņu atbalsta vecākais dēls Džošvā Anands,24 g.v., ar savu sievu Šubā, jaunākais dēls Džeba Kumars, 23 g.v., pārējie misijas darbinieki un vietējie iedzīvotāji.
   Arī mēs esam aicināti aizlūgt par šo ģimeni viņu lielajās bēdās un tādā veidā būt kopā ar viņiem šajā ticības pārbaudījumu laikā.

Rekvizīti ziedojumiem

       
Annas Irbes Latvijas evaņģēliski
luteriskās Baznīcas Indijā
atbalsta fonds

Reģ. nr.:  40008224954

Konts:  Nordea Bank
          IBAN                                            Valūta
        LV69 NDEA 00000 8419 1430      EUR
        LV09 NDEA 00000 8419 1443      USD
        LV46 NDEA 00000 8419 1456      GBP

‌           

‌Juridiskā adrese:     "Kalnozoli"
‌                           Raiskuma pag.,
‌                           Pārgaujas nov.,
‌                                 LV-4146
‌                                  Latvija 

Kontakti


Kontaktpersona
mācītājs Gints Polis
Mob.t. nr.:  +371 28301530
E-pasts:  indija@misija.lv


‌            


©2014