Anna Irbe, Karunagarapuri
Anna Irbe ikdienas darbā Karunagarapuri ciema kristīgās misijas centrā Dienvidindijā 1938./39.gadā.

Piemiņas plāksnes Annai Irbei, LELB misionārei Indijā, atklāšana

1924.gada Pūpolsvētdienā Vecās sv.Ģertrūdes dievnamā LELB pirmais bīskaps     Kārlis Irbe savu meitu Annu iesvētīja par misionāri un nosūtīja kalpošanai ārmisijā Indijā. Būdams altārī, viņš nākamo misionāri uzrunāja ar šādiem vārdiem:

„Pirms trīsdesmit septiņiem gadiem es stāvēju tieši tāpat kā tu pie altāra; grūtības tev jau ir pazīstamas ... Es nebaidos, ka tu varētu nobīties no grūtībām, es baidos, ka tu varētu zaudēt garīgo spēku un pacietību brīdī, kad misijas darba sekmes nebūs pamanāmas.”

 Šī gada Pūpolsvētdienā, 13.aprīlī, plkst. 10:00 esam aicināti uz kopīgu dievkalpojuma svinēšanu Rīgas Vecās sv.Ģertrūdes baznīcā, kurā pārdomāsim Annas Irbes aizsākto ārmisijas kalpošanu Indijā un bīskapa Pāvila Brūvera vadībā atklāsim piemiņas plāksni par atgādinājumu šiem notikumiem pirms 90 gadiem.

Aicinām misijas Indijā atbalstītājus un interesentus ņemt dalību šajā dievkalpojumā. Vēlamies arī iedrošināt tos ļaudis, kuri varbūt sevī sāk apzināties Dieva aicinājumu iet pa visu pasauli un sludināt evaņģēliju visām tautām, bet līdz šim nav tam atsaukušies.

Pēc dievkalpojuma mācītājs Gints Polis dalīsies savā pieredzē par 4 misijas kalpošanas reizēm Tamil Nadu štatā Indijā.

Māc.Gints Polis. 

Rekvizīti ziedojumiem

       
Annas Irbes Latvijas evaņģēliski
luteriskās Baznīcas Indijā
atbalsta fonds

Reģ. nr.:  40008224954

Konts:  Nordea Bank
          IBAN                                            Valūta
        LV69 NDEA 00000 8419 1430      EUR
        LV09 NDEA 00000 8419 1443      USD
        LV46 NDEA 00000 8419 1456      GBP

‌           

‌Juridiskā adrese:     "Kalnozoli"
‌                           Raiskuma pag.,
‌                           Pārgaujas nov.,
‌                                 LV-4146
‌                                  Latvija 

Kontakti


Kontaktpersona
mācītājs Gints Polis
Mob.t. nr.:  +371 28301530
E-pasts:  indija@misija.lv


‌            


©2014