Mīļie brāļi un māsas Kristū!

  No sirds pateicos visiem, kas atsaucāties aicinājumam ziedot misijai Indijā un pagājušā gada 1. Adventa svētdienā plaši atvērāt savas sirdis un makus. Jūsu ziedojums patiesi bija devīgs, un tas pavēra iespēju mūsu misijas darbu Indijā turpināt. Par to, kas Indijā ar mūsu kopīgo atbalstu tiek darīts, iespējams uzzināt “Svētdienas Rīta” oktobra numurā Monikas Sproģes intervijā ar Indijas misijas grupas vadītāju mācītāju Gintu Poli.

  Mūsu Baznīcas misija Indijā aizsākās 1933. gadā, kad LELB pirmā bīskapa Kārļa Irbes meita Anna Irbe sāka savu kalpošanu Tamil Nadu apvidū. Tobrīd par šīs misijas atbalstīšanu rūpējās LELB ieceltais misijas sekretārs mācītājs Roberts Feldmanis, vācot līdzekļus LELB draudzēs un sniedzot garīgu atbalstu misijas darbiniekiem. Šis svētīgais palīdzības darbs no Latvijas pārtrūka līdz ar Latvijas neatkarības zaudēšanu, tomēr visus šos gadus to turpināja uzturēt mūsu trimdas Baznīca no ASV. Pateicoties šim atbalstam, Annas Irbes misija Indijā joprojām ir dzīva un tajā joprojām vienpadsmit ciemos pastāv draudzes, uzbūvēti astoņi dievnami un divas kapelas. Misijas ietvaros dibināta patvēruma māja zēniem, piecos ciemos veiksmīgi darbojas vakara nodarbības bērniem, izveidotas patvēruma vietas sievietēm, kas cieš no vardarbības.

  Mūsu trimdas Baznīca pēdējos gados ir gājusi mazumā, un tā vairs nespēj plaši attīstīto Annas Irbes misiju atbalstīt pilnā mērā. Tāpēc ir tik nozīmīgi, ka šo uzdevumu pamazām pārņemam mēs. Mūsu mācītājs Gints Polis jau trīs reizes ir apmeklējis Indiju, lai stiprinātu un iedrošinātu mūsu brāļus un māsas Indijā. Šie apmeklējumi viņiem devuši daudz pozitīvu impulsu un arī jaunas cerības, tomēr tas vēl neatrisina šo ļaužu pastāvīgu kvalitatīvu garīgo aprūpi ikdienā. Paldies Dievam, pirms dažiem mēnešiem A. Irbes misijā kalpošanu sācis emeritētais Tamilu luterāņu Baznīcas mācītājs Nalliahs Džons, bet, lai viņš savu svētīgo darbu varētu turpināt, viņam nepieciešams atbalsts – 5000 rūpiju mēnesī. Pārrēķinot latos, tas ir aptuveni Ls 50. Es ticu, ka mēs visi kopā to varam izdarīt. Mums tas nebūtu pārāk liels upuris, bet viņiem tas būtu milzu ieguvums ar mūžības vērtību – daudzas no velna valstības izrautas un ticības ceļā stiprinātas dvēseles.

  Mācītāja Roberta Feldmaņa kalpošanas laikā mūsu Baznīcā 1. Adventa svētdienā vākta kolekte ārmisijai. Arī mēs to darījām pagājušā gada 1. Adventa svētdienā, un no sirds aicinu šo tradīciju turpināt arī šogad un 1. Adventa kolekti atkal novēlēt kalpošanai Indijā.

  Sirsnīga pateicība Āraišu draudzei, kas pašaizliedzīgi atbalstījusi kalpošanas darbu Indijā un līdz šim uzticīgi pārvaldījusi Indijas misijai veltīto ziedojumu kontu. Taču, tā kā mācītāja G. Poļa kalpošana turpmāk galvenokārt saistīsies ar Cēsu Sv. Annas draudzi, šī draudze pilnā mērā uzņēmusies rūpes gan par misiju Indijā, gan vispār par mūsu Baznīcas ārmisijas jautājumiem, kļūstot par tādu kā LELB ārmisijas centru. 

  Lai Dievs svētī mūsu rūpes par brāļiem un māsām Indijā, lai mūsu upuris nestu bagātīgus augļus kā šeit laikā, tā mūžībā!

 

LELB Misijas padomes vārdā,

Pāvils Brūvers, Liepājas bīskaps, Misijas padomes priekšsēdētājs


 

Rekvizīti ziedojumiem

       
Annas Irbes Latvijas evaņģēliski
luteriskās Baznīcas Indijā
atbalsta fonds

Reģ. nr.:  40008224954

Konts:  Nordea Bank
          IBAN                                            Valūta
        LV69 NDEA 00000 8419 1430      EUR
        LV09 NDEA 00000 8419 1443      USD
        LV46 NDEA 00000 8419 1456      GBP

‌           

‌Juridiskā adrese:     "Kalnozoli"
‌                           Raiskuma pag.,
‌                           Pārgaujas nov.,
‌                                 LV-4146
‌                                  Latvija 

Kontakti


Kontaktpersona
mācītājs Gints Polis
Mob.t. nr.:  +371 28301530
E-pasts:  indija@misija.lv


‌            


©2014