Šajā pavasarī tika nodibināts "Annas Irbes Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Indijā atbalsta fonds" ar vienoto reģistrācijas Nr. 40008224954 un juridisko adresi "Kalnozoli", Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads, LV-4146.

Fondu dibinātāji LELB bīskaps Pāvils Brūvers, Saldus sv.Gregora kristīgās kalpošanas skolas absolvents Andris Dekants, diakone Vija Klīve, mācītājs Gints Polis, mācītājs Ilmārs Rubenis to nodibināja ar mērķi veicināt nepārtrauktības saglabāšanu un turpmāk arī attīstīt 20.g.s. 30.gados Annas Irbes aizsākto kristīgās misijas, sociālo un žēlsirdības darbu Tamil Nadu štatā Dienvidindijā, kā arī Indijā un Latvijā dzīvojošu tautu savstarpējo palīdzību un sadarbību. AILELBI atbalsta fonds Uzņēmu reģistrā reģistrēts 2014.gada 29.maijā ar vienoto reģistrācijas numuru 40008224954.

Kā jau vairākkārtīgi esam uzsvēruši, šī nav kāda jaunas misijas kalpošanas uzsākšana, bet turpinājums tam, ko Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas 1.misionāre Indijā Anna Irbe kopā ar vietējo tamilu mācītāju G.Stīvenu 1933.gadā uzsāka Karunagarapuri ciemā, pēc otrā Pasaules kara līdz pat šim laikam finansiāli atbalstīja LELBA, bet 2011.gadā LELB atjaunoja saikni ar šīs misijas ļaudīm un savu iespēju robežās atsāka šo misijas kalpošanu.     

Paldies visiem ziedotājiem, kuri jau iepriekš atbalstījāt LELB misijas kalpošanu Indijā un savus ziedojumus sūtījāt uz Cēsu sv.Annas evaņģēliski luteriskās draudzes Swedbank kontu, bet no 1.augusta tas būs slēgts, tāpēc aicinām un lūdzam turpmāk visus ziedojumus šī mērķa atbalstīšanai ieskaitīt „AILELBI atbalsta fonda” Nordea bankas kādā no EUR, USD, GBP valūtas norēķinu kontiem:

   1) EUR - LV69NDEA 00000 8419 1430

   2) USD - LV09NDEA 00000 8419 1443

   3) GBP - LV46NDEA 00000 8419 1456

Lai Dieva svētība un Viņa vadība ir ar mums visiem šajā kopīgajā kalpošana.

AILELBI atbalsta fonds.

Rekvizīti ziedojumiem

       
Annas Irbes Latvijas evaņģēliski
luteriskās Baznīcas Indijā
atbalsta fonds

Reģ. nr.:  40008224954

Konts:  Nordea Bank
          IBAN                                            Valūta
        LV69 NDEA 00000 8419 1430      EUR
        LV09 NDEA 00000 8419 1443      USD
        LV46 NDEA 00000 8419 1456      GBP

‌           

‌Juridiskā adrese:     "Kalnozoli"
‌                           Raiskuma pag.,
‌                           Pārgaujas nov.,
‌                                 LV-4146
‌                                  Latvija 

Kontakti


Kontaktpersona
mācītājs Gints Polis
Mob.t. nr.:  +371 28301530
E-pasts:  indija@misija.lv


‌            


©2014