Dievkalpojumi Lakšmanapuram un Orangur ciema draudzēs

Pateicoties mācītāja Naliā Džon neatlaidībai, pēc vairāku gadu pārtraukuma ir atjaunoti dievkalpojumi Lakšminapuram sv.Jēkaba draudzē, kuras baznīcas ēka celta 1979.gadā.‌Pēc dievkalpojuma mācītājs Naliā Džon mazliet atpūšas baznīcas priekšpusē, kur pie ieejas tajā ir pateicības plāksne Vijai Klīvei par atbalstu šīs ēkas celtniecībā.

Orangur ciemā AILELB ēka tika uzcelta 1985.gadā ar vietējo ļaužu un ārzemju ziedotāju atbalstu. Arī šī sv.Jāņa draudze ar pateicību atceras savus atbalstītājus.

Pirms dažiem gadiem baznīcas ēkas dienvidu sienai lielus postījumus nodarīja rudens vētras, bet tagad nams ir atkal atjaunots tā, lai tur varētu svinēt dievkalpojumus.

Dievkalpojumā mācītājs Naliā Džon lūgšanā pateicas visiem ārzemju ziedotājiem, bet draudzes evaņģēlists Amos aicina sanākušos ļaudis ar labprātīgiem ziedojumiem arī pašiem parūpēties par savām nepieciešamībām.

Pēc dievkalpojuma kopā ar evaņģēlista Amosa sievu Rosalīnu tiek apspriesti un praktiski kārtoti saimnieciski jautājumi.‌Šīs 4 jaunietes ir draudzes evaņģēlista Amosa aktīvākās palīdzes baznīcas ārpuses un iekšpuses kārtības uzturēšanā.‌Šobrīd Annas Irbes Latvijas evaņģēliski luteriskajā Baznīcā Indijā darbojas 9 draudzes un 1 lūgšanu grupa M.Stīvenas vārdā nosauktajā sieviešu atbalsta centrā. Katra no šīm draudzēm būtu ļoti iepriecinātas un stiprinātas, ja tām ar kādām draudzēm Latvijā izveidotos māsu draudžu attiecības.Rekvizīti ziedojumiem

       
Annas Irbes Latvijas evaņģēliski
luteriskās Baznīcas Indijā
atbalsta fonds

Reģ. nr.:  40008224954

Konts:  Nordea Bank
          IBAN                                            Valūta
        LV69 NDEA 00000 8419 1430      EUR
        LV09 NDEA 00000 8419 1443      USD
        LV46 NDEA 00000 8419 1456      GBP

‌           

‌Juridiskā adrese:     "Kalnozoli"
‌                           Raiskuma pag.,
‌                           Pārgaujas nov.,
‌                                 LV-4146
‌                                  Latvija 

Kontakti


Kontaktpersona
mācītājs Gints Polis
Mob.t. nr.:  +371 28301530
E-pasts:  indija@misija.lv


‌            


©2014