AILELB misijas centra baznīca

Reizi mēnesī misijas centra baznīcā uz svētdienas dievkalpojumu pulcējas Keelakalpoondi sv.Mateja un citā mēneša svētdienā Melakalpoondi ciema sv.Jura draudze.

Ikdienā misijas centrā dzīvojošie zēni katru rītu plkst. 6:30 un vakarā 6:30 pulcējas uz lūgšanu. Šajā gadā manas kalpošanas laikā Bībeles mācības darbiniekiem notiek 3 reizes nedēļā, arī uz tām mēs pulcējamies šeit.

Baznīcā pie sienām kā pateicība piestiprinātas vairākas šīs misijas dibinātāju, kā arī aktīvāko un ilggadējo atbalstītāju foto. Augšējā rindā redzami tamilu luterāņu mācītājs G.Stīvens, LELB 1.misionāri Indijā Anna Irbe un mācītāja sieva M.Stīvena, kuri 1933.gadā kopā uzsāka Dieva svētīto kalpošanu Dienvidindijā. Apakšējā rindā redzami Roberts Feldmanis un Visvaldis Klīve.

Šajā foto redzama Visvalža Klīves sieva Vija Klīve, kas apliecina šīs ģimenes kopīgo kalpošanu misijas Indijā attīstīšanā.

Arī LELBA ilggadējais ārmisijas vadītājs Tālivaldis Šmits kopā ar savu sievu Annu kopīgi kalpo misijas Indijā atbalstīšanā.

Neskatoties uz to, ka šobrīd visi patversmē esošie zēni nāk no hinduistu ģimenēm, evaņģēlists Pīters tos, kuri paši vēlas, kopīgajās vakara lūgšanās iesaista Rakstu lasīšanā.

Šajā un iepriekšējā foto baznīcā redzamie dūmi nav no mums zināmā vīraka kvēpināšanas, ko vairākas draudzes arī Latvijā praktizē, bet gan nepieciešamība – nīmkoka lapu dedzināšana metāla traukā, lai dūmi aizbaidītu moskītus. Kaut arī šeit šobrīd ir ziema un skaitās sausā sezona, tomēr „lidoņu” ir pietiekoši daudz.


Kopīgās lūgšanās, Rakstu skaidrošanā un mācība uzticēties Jēzum, ir cerība kādu no šiem patversmē dzīvojošajiem zēniem pievest Kristum. Varbūt katra izšķiršanās notiks pēc daudziem gadiem, tomēr kristīgās ticības ceļa sākums pie viņiem, iespējams, aizsākas šeit. Tā arī ir misijas kalpošana, kuras augļi ienākas lēnām, neredzami vai pat nākamajās paaudzēs.Rekvizīti ziedojumiem

       
Annas Irbes Latvijas evaņģēliski
luteriskās Baznīcas Indijā
atbalsta fonds

Reģ. nr.:  40008224954

Konts:  Nordea Bank
          IBAN                                            Valūta
        LV69 NDEA 00000 8419 1430      EUR
        LV09 NDEA 00000 8419 1443      USD
        LV46 NDEA 00000 8419 1456      GBP

‌           

‌Juridiskā adrese:     "Kalnozoli"
‌                           Raiskuma pag.,
‌                           Pārgaujas nov.,
‌                                 LV-4146
‌                                  Latvija 

Kontakti


Kontaktpersona
mācītājs Gints Polis
Mob.t. nr.:  +371 28301530
E-pasts:  indija@misija.lv


‌            


©2014