Paldies par Jūsu ziedojumiem misijai Indijā

Pateicībā kopīgi varam priecāties, ka jau dažus gadus vairākas LELB draudzes, privātpersonas un uzņēmumi ir atsaukušies aicinājumam atbalstīt Annas Irbes Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Indijā misijas kalpošanu. Ar prieku varu teikt, ka no 2014.gada 1.jūnija līdz 31.decembrim misijai Indijā ziedojuši:

Daugavpils diecēzes Daugavpils prāvesta iecirkņa Daugavpils Mārtiņa Lutera un Sēlijas iecirkņa Asares, Krustpils, Neretas evaņģēliski luteriskās draudzes.
Kopā 4 šīs diecēzes draudzes.

Liepājas diecēzes Bauskas prāvesta iecirkņa Bauskas, Iecavas, Salgales, Vecumnieku, Grobiņas iecirkņa Dunikas, Durbes, Gramzdas, Liepājas Krusta, Liepājas Sv.Trīsvienības, Jelgavas iecirkņa Dalbes, Dobeles, Sesavas, Zaļā, Kandavas iecirkņa Jaunpils, Kaltenes, Ķurbes, Lestenes, Rojas, Sabiles, Sātu, Stendes, Zemītes, Kuldīgas iecirkņa Gaiķu, Lutriņu, Saldus Sv.Jāņa un Piltenes iecirkņa Kolkas, Puzes, Rindas evaņģēliski luteriskās draudzes. Kopā 28 šīs diecēzes draudzes.

Rīgas arhidiecēzes Cēsu prāvesta iecirkņa Āraišu, Cēsu pilsētas Sv.Annas, Dzērbenes, Lēdurgas, Gulbenes iecirkņa Gulbenes, Ikšķiles iecirkņa Ķempju, Rīgas iecirkņa Biķeru, Mežaparka, Rīgas Jēzus, Rīgas Kristus, Rīgas Mārtiņa, Rīgas Sv.Gara, Rīgas Sv.Jāņa, Rīgas Sv.Trīsvienības, Rīgas Vecā Sv.Ģertrūdes un Valmieras iecirkņa Liepupes, Limbažu, Valkas-Lugažu evaņģēliski luteriskās draudzes.
‌Kopā 18 šīs diecēzes draudzes.

Šīs ir 50 no 290 LELB draudzēm, kuras finansiāli palīdzēja misijas kalpošanai Annas Irbes Latvijas evaņģēliski luteriskajai Baznīcai Indijā.
Visām šīm 50 draudzēm pateicībā sakām – paldies!

Vēl ar saviem ziedojumiem misijas kalpošanu ir atbalstījušas 11 privātpersonas - Guntis Ārgalis, Olita Baltausa, Dagnis Dreimanis, Anitra Jurševska, Olita Lase, Daina Mežecka,
‌Sigita Pole, Edvīns Rumba, Anita Seļava, Valdis Vaivars, Sandra Zālīte.
‌Arī šiem brāļiem un māsām Kristū – paldies!

Tāpat arī 1 uzņēmumam - IKP Grāmatvedība SIA - paldies!

Vēl sirsnīgs paldies viesiem tiem iepriekš pieminētajiem ziedotājiem, kuri regulāri katru mēnesi joprojām turpina atbalstīt šo misijas Indijā kalpošanu.

2014.gadā „Annas Irbes Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Indijā atbalsta fonda” kontā no ziedotājiem tika ieskaitīti EUR 10243.49. Uz 2015.gada 19.martu naudas atlikums EUR 3889.00 un tas nozīmē, ka ar šobrīd pieejamiem Jūsu ziedojumiem kopīgi varam nodrošināt AILELBI misija kalpošanu turpmākajiem četriem mēnešiem. Bet kas pēc tam?

Ņemot vērā to, ka no iepriekšējā gada rudens brāļi un māsas Indijā finansiālo atbalstu pamatā saņem tikai no Latvijas, aicinu Jūs un lūdzu par viņu ikdienas nepieciešamībām parūpēties arī turpmāk. Lai Dievs mūsu visus uz to vada!

„Annas Irbes Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Indijā atbalsta fonda” vārdā,
‌ mācītājs Gints Polis.

Rekvizīti ziedojumiem

       
Annas Irbes Latvijas evaņģēliski
luteriskās Baznīcas Indijā
atbalsta fonds

Reģ. nr.:  40008224954

Konts:  Nordea Bank
          IBAN                                            Valūta
        LV69 NDEA 00000 8419 1430      EUR
        LV09 NDEA 00000 8419 1443      USD
        LV46 NDEA 00000 8419 1456      GBP

‌           

‌Juridiskā adrese:     "Kalnozoli"
‌                           Raiskuma pag.,
‌                           Pārgaujas nov.,
‌                                 LV-4146
‌                                  Latvija 

Kontakti


Kontaktpersona
mācītājs Gints Polis
Mob.t. nr.:  +371 28301530
E-pasts:  indija@misija.lv


‌            


©2014