Bīskapa Pāvila Brūvera aicinājums 
1. Adventa svētdienas dievkalpojuma kolekti 
novēlēt kalpošanai Indijā

Mūsu baznīcā par tradīciju kļuvis 1. Adventa svētdienā vākt ziedojumus misijai Indijā. Šo tradīciju aizsācis mācītājs Roberts Feldmanis. No sirds pateicos visām draudzēm un katram ziedotājam atsevišķi, kas līdz šim atvēruši savas sirdis un makus mūsu brāļiem un māsām Indijā un aicinu arī šogad 1. Adventa kolekti novēlēt Annas Irbes misijai.

Misijas atbalsta fonda Reģ. Nr. 40008224954. konts Nordea Bank

LV69NDEA0000084191430 (EUR)

V09NDEA0000084191443 (USD)

LV46NDEA0000084191456 (GBP)

P. S. Ja draudzei nav iespējams ziedot visu 1. Adventa dievkalpojuma kolekti, būsim pateicīgi arī par daļu no kolektes, kādu draudze ar prieku var atvēlēt.
Lai Dievs bagātīgi svētī katru ziedotāju! Lai īpaša Dieva žēlastība un Viņa svētība pavada jūs šajā Adventa laikā!

LELB Indijas misijas grupas vārdā,

+ Pāvils Brūvers, bīskaps emeritusRegulāri atbalstīsim misiju Indijā!

Pāvils Brūvers, bīskaps emeritus

Šā gada sākumā kopā ar LELB Misijas nozares vadītāju Arti Puriņu apmeklēju misijas vietu Indijā, kas joprojām nes Annas Irbes Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca Indijā (AILELBI) vārdu. Mūsu uzdevums bija pārliecināties par to, kas ar mūsu draudžu atbalstu tur līdz šim ir paveikts un kāda palīdzība būtu nepieciešama nākotnē.

Misijas centrs un AILELBI birojs atrodas Tamil Nadu pavalsts nelielajā Kalpoondi ciemā, kur izvietojusies zēnu patversme. Tas ir vairāku ēku komplekss, kur atrodas kapela, istabiņas gan zēniem, gan darbiniekiem, virtuve un noliktavas telpas. Zēnu patversmē mūsu apmeklējuma laikā dzīvoja 23 zēni vecumā no 6 līdz 18 gadiem. Viņi atrodas vietējā evaņģēlista Pētera aprūpē, kas ar mīlestību un arī stingrību palīdz viņiem gan mācībās, gan vada brīvā laika nodarbības, gan gādā par viņu garīgo aprūpi. Vairums šo zēnu nāk no hinduistu ģimenēm, bet, saņēmuši kristīgo audzināšanu un piedzīvojuši kristīgo mīlestību, viens otrs no viņiem izsaka vēlēšanos kļūt par kristiešiem. Mūsu apmeklējuma laikā trīs patversmes jaunieši tika kristīti un iesvētīti.

AILELBI misijas kalpošana notiek arī citos veidos, piemēram, četros apkārtējos ciematos astoņas skolotājas vakara klasēs palīdz bērniem mācīties un ar dziesmām un dažādām spēlēm iepazīstina viņus ar evaņģēlija vēsti. Kopumā šādā veidā ik gadu tiek aizsniegti vairāki simti bērnu, kas ar prieku apmeklē šīs nodarbības. Bez tam kopš pāris gadiem Kalpoondi ciemā atvērts Mebelas Stīvenas sieviešu atbalsta centrs, kurā vietējās sievietes var apgūt dažādas rokdarbu iemaņas, kā arī saņemt palīdzību un padomu grūtos brīžos. Tomēr pāri visam prieks, ka Kalpoondi un apkārtējos ciemos tiek pasludināts Dieva vārds. AILELBI misijā kalpo emeritētais Tamilu luteriskās Baznīcas mācītājs Naliā Džons. Viņš katru svētdienu citā draudzē (kopumā astoņās vietās) svin Svētā Vakarēdiena dievkalpojumu un kopā ar evaņģēlistiem Pēteri un Amosu dodas daudzos mājapmeklējumos, aizlūdzot gan par slimajiem, gan visādu grūtību nomāktajiem, gan par ļaužu nākšanu pie Patiesības.

Visas šīs aktivitātes prasa līdzekļus – gan zēnu patversmes, gan dievnamu uzturēšana, gan materiālais atbalsts skolotājiem un kalpotājiem.  Kopumā tie ir ap 700 eiro mēnesī. Līdz šim mēs to esam spējuši gan ar atsevišķu ziedotāju, gan dažu draudžu un arī ar LELB Virsvaldes atbalstu nodrošināt, bet šobrīd mūsu Indijas misijas atbalsta kase atkal ir gandrīz tukša. Paldies tiem, kas regulāri ziedo Indijas misijai! Tas arī ir visdrošākais veids, kā uzturēt mūsu misijas nepārtrauktu stabilu darbību, – ar regulāriem ikmēneša ziedojumiem. Tiem nav jābūt lieliem. Domāju, ka katrs no mums, kam ir regulāri ienākumi, var atlicināt 5 eiro mēnesī, lai mūsu misijas svētīgais darbs Indijā naudas trūkuma dēļ neklibotu, bet gan sekmīgi turpinātos un varētu pieaugt. Tā lai ir mūsu katra piedalīšanās Kristus misijas pavēles pildīšanā: “Ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis.” (Mt 28:19–20) To var tik vienkārši izdarīt: dodiet savai bankai uzdevumu katru mēnesi uz Annas Irbes Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Indijā atbalsta fonda kontu noteiktā datumā pārskaitīt 5 eiro. Reģ. Nr. 40008224954, Nordea Bank, IBAN LV69NDEA0000084191430.

Priecīgu devēju Dievs mīl!
 

Ziņas no Ginta Poļa Indijā

02.02.2016


‌Sveiciens visiem Annas Irbes Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Indijā atbalstītājiem no misijas centra Kalpoondi ciematā, Tamil Nadu štatā  Dienvidindijā. Ir pagājušas 2 nedēļas kopš manas ierašanās šajā misijas vietā, kur atkal ir iespēja darboties... >>>

Aicinājums ziedot misijai Indijā

20.01.2016

Sirsnīgi sveicu jūs Baznīcas Jaunajā gadā – 1. Adventā! Ir pienācis Baznīcas Jaunais gads un tas nozīmē, ka atkal ir pienākusi iespēja atvērt savas sirdis un makus mūsu brāļiem un māsām Indijā un ziedot kaut ko no tā, ko Dievs mums devis... >>>

Paldies par Jūsu ziedojumiem misijai Indijā

20.03.2015

Pateicībā kopīgi varam priecāties, ka jau dažus gadus vairākas LELB draudzes, privātpersonas un uzņēmumi ir atsaukušies aicinājumam atbalstīt Annas Irbes Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Indijā misijas kalpošanu...>>>

AILELBI 1.Sinode

22.02.20152015.gada 15.februārī notika Annas Irbes Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Indijā 1.Sinode... >>>

Annas Irbes kapa vieta Tirputhur pilsētā

22.02.2015
14.februārī, dienu pirms AILELBI 1.Sinodes, mēs apmeklējām Annas Irbes kapa vietu bijušajā Zviedrijas misijas centra un hospitāļa teritorijā Tirputūr pilsētā... >>>

AILELB misijas centra baznīca

30.01.2015


Reizi mēnesī misijas centra baznīcā uz svētdienas dievkalpojumu pulcējas Keelakalpoondi sv.Mateja un citā mēneša svētdienā Melakalpoondi ciema sv.Jura draudze... >>>

Dievkalpojumi Lakšmanapuram un Orangur ciema draudzēs

29.01.2015


Pateicoties mācītāja Naliā Džon neatlaidībai, pēc vairāku gadu pārtraukuma ir atjaunoti dievkalpojumi Lakšminapuram sv.Jēkaba draudzē, kuras baznīcas ēka celta 1979.gadā... >>>

Indijas republikas diena 2015

29.01.2015


Šajā dienā parasti rīts AILELB misijas centrā sākas patriotiskā noskaņā un viss sagatavots karoga pacelšanai, himnas dziedāšanai un stiprinošas uzrunas uzklausīšanai... >>>

Kokosriekstu palmu birzī

27.01.2015


Cilvēkam ik pa brīdim ir nepieciešama atelpa, un ½ dienas atpūtu mums sarūpēja misijas centram blakus esošās skolas direktors Sundram... >>>

Jaunumi no misijas Indijā 2015

23.01.2015


lasīt jaunumus >>>

Mācītājs Gints Polis sūta sveicienus no Indijas.

13.01.2015

Ar pateicību un prieku varu teikt, ka no 5.janvāra ir uzsākta LELB 5.kalpošanas reize Annas Irbes Latvijas evaņģēliski luteriskajā Baznīcā Indijā. >>>

Aicinājums 1. Adventa svētdienas dievkalpojuma kolekti 
novēlēt kalpošanai Indijā

02.12.2014
Šajā nedēļā ar pateicību Dievam varam atskatīties uz aizvadīto Baznīcas gadu, kurā esam piedzīvojuši daudz Dieva svētību... >>>

Nodibināts Annas Irbes
Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Indijā atbalsta fonds

30.07.2014
Šajā pavasarī tika nodibināts "Annas Irbes Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Indijā atbalsta fonds" ar... >>>

Annas Irbes piemiņas plāksnes atklāšana Pūpolsvētdienā

08.04.2014

1924.gada Pūpolsvētdienā Vecās sv.Ģertrūdes dievnamā LELB pirmais bīskaps Kārlis Irbe savu meitu Annu iesvētīja par misionāri un... >>>

Sēru vēsts no Indijas

02.03.2014

Mūsu cilvēcīgā pieredze ir tāda, ka ikdienā piedzīvojam ne tikai priecīgus, bet arī sāpīgus un skumjus brīžus... >>>

Misija Indijā 2014.

20.02.2014

India2014   

Šis man ir ceturtais Annas Irbes Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas apmeklējums, bet trešais, kurā ņemu dalību visā kalpošanā ar vietējiem darbiniekiem, kā līdzīgs ar līdzīgu. Ir jāatzīst... >>>


Paldies par Ziedojumiem

30.01.2014

No sirds pateicos visiem, kas atsaucāties aicinājumam ziedot misijai Indijā un pagājušā gada 1. Adventa svētdienā plaši atvērāt savas sirdis un makus. Jūsu ziedojums patiesi bija devīgs, un tas pavēra... >>>

Rekvizīti ziedojumiem

       
Annas Irbes Latvijas evaņģēliski
luteriskās Baznīcas Indijā
atbalsta fonds

Reģ. nr.:  40008224954

Konts:  Nordea Bank
          IBAN                                            Valūta
        LV69 NDEA 00000 8419 1430      EUR
        LV09 NDEA 00000 8419 1443      USD
        LV46 NDEA 00000 8419 1456      GBP

‌           

‌Juridiskā adrese:     "Kalnozoli"
‌                           Raiskuma pag.,
‌                           Pārgaujas nov.,
‌                                 LV-4146
‌                                  Latvija 

Kontakti


Kontaktpersona
mācītājs Gints Polis
Mob.t. nr.:  +371 28301530
E-pasts:  indija@misija.lv


‌            


©2014